FDF i Struer bygger nyt klubhus i Struer.

Y's Men's clubben giver en økonomisk håndsrækning.

Der er holdt rejsegilde, byggeriet er godt i gang.

Den 7. august i Struer  Energi Park bliver vores donation overrakt, til FDF det sker på Regionens generalforsamling.


 

Billed fra venstre præsident Erik Stampe, vicepræsident Vagn Olsen, sekretær Egon Bjerre og skatmester Villy Sveigaard

Foto Torkild Bork

Presse meddelse:

Medlemmerne har nu valgt ny ledelse

Klubmedlemmerne af Struer Y's Men's Club har ved det seneste valg peget på Erik Stampe som præsident og Vagn Olsen som vicepræsident.

I pressemedelsen fremgår det også, at Egon Bjerre er valgt som sekretær, mens klubbens skatmester er Villy Sveigaard.

Valget af den nye ledelse gælder for et år.


Hvor der en Vilje, der er der også en Vej!

 

 

Velkommen til et nyt Y’s Men’s år. Det nye Y’s Mens år 2020 – 21 er startet, og for mig venter der rigtig mange nye spændende opgaver, nye oplevelser, nye møder, ja der vil blive travlhed. Jeg vil gøre mit bedste for at løse opgaverne, men jeg kan ikke løse alle opgaverne alene. Derfor er jeg meget glad for at vi har Y’s Men i sekretariatet og Y’s Men som tjenesteledere og konsulenter m.m. Alle erfarne Y’s Men, som jeg håber vil støtte og hjælpe mig i mit kommende arbejde som RD – regionsleder for Region Danmark.

Skatte fradrag projekt.

"VÆRTER FOR VERDEN"

Projektets formål

Projektet går ud på at hjælpe unge fra hele verden til at blive repræsenteret.
Konkret laves der en ungepulje, som YMCAs kan søge. Ungepujlen vil være målrettet YMCAs,
som har svært ved selv at finde økonomien til at sende unge deltagere til Danmark. Derudover ønsker KFUM og KFUK også at vise Danmark og foreningslivet godt frem gennem udflugter og programpunkter under YMCAs World Council 2022.
OBS: Der planlægges med at afholde World Council, men skulle det pga. COVID19 ikke være muligt at afholde er der påtænkt et andet projekt i KFUM og KFUK.

Hvad får KFUM og KFUK i Danmark ud af værtskabet?

Vi vil lade samtlige lokalforeninger møde det globale, så de kan se og mærke, at det er en integreret del af vores identitet. Relationer kan skabes, som inspirerer og gør det mere tilgængeligt at deltage og se relevansen i det globale fællesskab.

Det er unikt at opleve det store fællesskab og YMCA-suset fra unge og ældre, der vil noget sammen. Det giver et boost til vores identitet, selvtillid, stolthed og synlighed.

Unitascitat:‘World Council vil helt sikkert sætte fart i processen, da KFUM OG KFUK i arbejdet hen mod 2022 vil få en mere fremtrædende rolle internationalt, hvilket vil gøre det nemmere at skabe dialog og ”åbne døre” for os’.

Styrket samarbejde med Y ́s Men, da Y ́s Men International også er en del af World YMCAsbestyrelse.

Hvordan støtter man projektet?

Støt ved at trykke her ....

Eller brug MobilePay 816625

Du kan også indbetale dit / klubbens bidrag via bankoverførsel på

reg. nr. 9570 kontonr. 11803989

Husk at oplyse cpr. nr. og navn ved betaling – så får du skattefradrag.

Welcome to the new project
Let’s together build a better tomorrow and make this world a better place to live!!

Vores Internationale præsident Jacob Kristensen har valgt et projekt for det kommende år og vi håber, at klubberne vil følge op på dette og støtte FNs verdensplan om et grønnere miljø.

Projektet WEEK4WASTE går i sin enkelthed ud på at gøre landskabet mere grønt ved at opsamle affald i jeres lokale område.
Y`s Men er en service organisation, og vi skal derfor også ”servicere” vores landskab.

Alt for meget affald smides over alt og det skader naturen. Grundvandet forurenes og dyr spiser plastic, glas og dåser. Luften forurenes når der afbrændes affald m.m. Og vi nyder jo absolut ikke en natur, hvor det flyder med affald.

Som Y´s Men må vi tage vare på naturen for vore efterfølgere. Vi kan gennem dette projekt være med til at præge holdningen blandt befolkningen til ikke at efterlade affald på gader og stræder.

Kirkens Korshær

Med projektet vil KIRKENS KORSHÆR styrke udsatte og fattige børnefamiliers livskvalitet og livsduelighed, på udflugter, hvor der udvikles familiekompetencer og opbygges netværk.

Målgruppen er udsatte og fattige børnefamilier i Danmark, hvor den største andel er børn og deres mødre. De kæmper med fattigdom, social eksklusion og negativ social arv.

Der planlægges 24 udflugter med 1.200 udsatte og fattige børn, unge og forældre.

 

Projekt ”JORDAN” i Slovakiet.

Projekt ”JORDAN” i Slovakiet.

Projektets formål er at udvide og forbedre hjælpen til unge, som kommer fra mindre bemidlede hjem i og omkring Jelsava i Slovakiet.
Formålet er at etablere en sikker havn for børn og unge, som kommer fra meget dårlige forhold og fortrinsvis med såkaldt Roma baggrund.

I en gennemsnits uge besøger 70 børn og unge mennesker centret. Støtten skal gå til en hårdt tiltrængt renovering af centret. Der skal lægges vand og varme ind, og der skal etableres el m.m.

download publication..

 

Hvem står bag:

Y’s Men’s Club Liptovsky Mikulas i samarbejde med Miestne Zdruzenie YMCA Revuca, Slovakia.

Et CEE projekt


 

Roll Back Malaria support

RBM-partnerskabet for at afslutte malaria er den største globale platform for koordineret handling mod en verden uden malaria. Det består af over 500 partnere-fra Fællesskabets sundhedsmedarbejder grupper og forskere, der udvikler nye værktøjer, til malaria-ramte og donorlande, virksomheder og internationale organisationer.

Hver enkelt Y's man i hele Europa kan lave sin egen indsamling til Roll Back Malaria, og dermed blive en partner i det store partnerskab, der støttede kampen mod malaria.

RBM redder børn med medicin og net og du kan være med til at give til den hjælp, børnene får.

Støt via:

MobilePay: 47994

Bankoverførsel:Handelsbanken i Aulum
Reg. Nr. 7617- konto 2011777

Fakta

Malaria er en dødelig parasitsygdom, som overføres ved stik af smittebærende myg.
Det er anslået at indtil 3 millioner mennesker hvert år dør af malaria, de fleste børn under 5 år. I Afrika er malaria, hovedårsagen
til dødsfald blandt små børn. Sygdommen slår et barn ihjel hvert 30. sek.

Mere om Roll Back Malaria....