Juleferie!

Vi holder Juleferie i vores genbrugsbutik

Sidste salgsdag er den 11. december 2021

Vi ses igen den onsdag den 5. januar 2022

Skatte fradrag projekt.

"VÆRTER FOR VERDEN"

Husk du kan få fradrag på din selvangivelse ved at støtte dette projekt.

Vi er en del af KFUK - KFUM derfor er det vigtigt at støtte dette projekt.

Hvordan støtter man projektet?

Støt ved at trykke her ....

Eller brug MobilePay 816625

Du kan også indbetale dit / klubbens bidrag via bankoverførsel på

reg. nr. 9570 kontonr. 11803989

Husk at oplyse cpr. nr. og navn ved betaling – så får du skattefradrag.

Projektets formål

Projektet går ud på at hjælpe unge fra hele verden til at blive repræsenteret.
Konkret laves der en ungepulje, som YMCAs kan søge. Ungepujlen vil være målrettet YMCAs,
som har svært ved selv at finde økonomien til at sende unge deltagere til Danmark. Derudover ønsker KFUM og KFUK også at vise Danmark og foreningslivet godt frem gennem udflugter og programpunkter under YMCAs World Council 2022.
OBS: Der planlægges med at afholde World Council, men skulle det pga. COVID19 ikke være muligt at afholde er der påtænkt et andet projekt i KFUM og KFUK.

Hvad får KFUM og KFUK i Danmark ud af værtskabet?

Vi vil lade samtlige lokalforeninger møde det globale, så de kan se og mærke, at det er en integreret del af vores identitet. Relationer kan skabes, som inspirerer og gør det mere tilgængeligt at deltage og se relevansen i det globale fællesskab.

Det er unikt at opleve det store fællesskab og YMCA-suset fra unge og ældre, der vil noget sammen. Det giver et boost til vores identitet, selvtillid, stolthed og synlighed.

Unitascitat:‘World Council vil helt sikkert sætte fart i processen, da KFUM OG KFUK i arbejdet hen mod 2022 vil få en mere fremtrædende rolle internationalt, hvilket vil gøre det nemmere at skabe dialog og ”åbne døre” for os’.

Styrket samarbejde med Y ́s Men, da Y ́s Men International også er en del af World YMCAsbestyrelse.


 

Frivillighedspris

RD Jens Byskov
I forbindelse med den officielle åbning af Folkekirkens Nødhjælps Wefood Butik i Aalborg, benyttede udviklingsminister Flemming Møller Mortensen lejligheden til at beære henholdsvis Wefood butikkernes frivillige samt Y’s Men Region Danmark, og alle de engagerede kræfter med en Frivillighedspris. Læs mere...


 

FDF i Struer bygger nyt klubhus i Struer.

Y's Men's clubben giver en økonomisk håndsrækning.

Der er holdt rejsegilde, byggeriet er godt i gang.

Vil du se billed i stor størrelse, kan du klikke på billedet.

 


 

En af de største donationer i klubbens godt 60 års historie er givet til nyt klubhus til lokale FDF’er

Struer: De lokale Y´s Men havde den helt store pung fremme, da klubben lørdag den 7. august overrakte Struer FDF en check på 250.000 kroner.

Pengene er givet som en donation, og den kvarte million sikrer, at spejderne kan gøre deres nye klubhus helt færdigt.

Da donationen blev overrakt, slog Vagn Olsen, vicepræsident i Struer Y´s Men´s Club, fast, at de lokale spejdere var en naturlig samarbejdspartner.

- Vi påskønner vores gode samarbejde, så I kan udvikle spejderarbejdet i Struer by og kommune, sagde Vagn Olsen.

Der er tale om en af de største donationer, som klubben har uddelt i sin 62 år lange historie. Pengene er blevet genereret ved salg gennem Struer Y´s Men´s Clubs genbrugsbutik.

Klubbens hovedformål er at støtte lokalt.

Billed fra venstre præsident Erik Stampe, vicepræsident Vagn Olsen, sekretær Egon Bjerre og skatmester Villy Sveigaard

Billed fra venstre præsident Erik Stampe, vicepræsident Vagn Olsen, sekretær Egon Bjerre og skatmester Villy Sveigaard

Presse meddelse:

Medlemmerne har nu valgt ny ledelse

Klubmedlemmerne af Struer Y's Men's Club har ved det seneste valg peget på Erik Stampe som præsident og Vagn Olsen som vicepræsident.

I pressemedelsen fremgår det også, at Egon Bjerre er valgt som sekretær, mens klubbens skatmester er Villy Sveigaard.

Valget af den nye ledelse gælder for et år.


Hvor der en Vilje, der er der også en Vej!

 

 

Regionsleder 2021 - 2022

Regionslederens hilsen,
”Siden sidst”

 RD Jens Byskov
Vi er i regionsledelsen er kommet i ”arbejdstøjet”, og er godt i gang med dette klub-års opgaver. Jeg håber det samme gør sig gældende rundt i klubberne. læs mere..


Læs fra Y’s Men’s Generalforsamling 2021 i Struer Tryk her 

Welcome to the new project
Let’s together build a better tomorrow and make this world a better place to live!!

Vores Internationale præsident Jacob Kristensen har valgt et projekt for det kommende år og vi håber, at klubberne vil følge op på dette og støtte FNs verdensplan om et grønnere miljø.

Projektet WEEK4WASTE går i sin enkelthed ud på at gøre landskabet mere grønt ved at opsamle affald i jeres lokale område.
Y`s Men er en service organisation, og vi skal derfor også ”servicere” vores landskab.

Alt for meget affald smides over alt og det skader naturen. Grundvandet forurenes og dyr spiser plastic, glas og dåser. Luften forurenes når der afbrændes affald m.m. Og vi nyder jo absolut ikke en natur, hvor det flyder med affald.

Som Y´s Men må vi tage vare på naturen for vore efterfølgere. Vi kan gennem dette projekt være med til at præge holdningen blandt befolkningen til ikke at efterlade affald på gader og stræder.

Lægehjælp til fattige i udkantsområder i Bulgarien

Lægehjælp til fattige i udkantsområder i Bulgarien.

Det er det projektet handler om:

At hjælpe syge mennesker i isolerede, fattige og utilgængelige områder i Bulgarien.

I Mattæus 9,35 står der: “Jesus gik rundt I alle byerne og landsbyerne og helbredte al sygdom og lidelse.”  

Og vi ved, at han forventer, at vi hjælper vores næste med det, vi kan.

Se Mere her:

 

Make Them Smile Kenya

Make Them Smile Kenya er et spændende børnehjælpsprojekt syd for Mombasa i Kenya. Den primære målgruppe er udsatte børn, som bor på gaden i Mombasa.

Det overordnede mål med børnehjemmet er, at Make Them Smile Kenyas børn inkluderes i det sociale økonomiske liv på lige fod med andre børn for at sikre dem adgang til uddannelse og sundhed. På sigt vil børnene opnå kompetencer, frihed og handlemuligheder, der sætter dem i stand til at agere aktivt i deres lokalsamfund, blive en del af den lokale beslutningstagen, samt være bedre stillede til at kunne håndhæve deres rettigheder. Målet er at bygge flere huse, så vi kommer op på i alt 20 børn i alderen 1 til 18 år.

For at opnå vores overordnede mål, arbejder vi ud fra en kerne af frivillige ildsjæle både i den danske og i den kenyanske organisation og bestyrelse. Herudover har vi et netværk af engagerede frivillige i diverse faglige arbejdsgrupper som f.eks. Byggeprojekt, Kommunikation, Børneliv, Fundraising mv.

Det større perspektiv – FNs 17 Verdensmål
Make Them Smile Kenya er mere end et projekt. Vi har ikke en slutdato. Vi har kortsigtede delprojekter og langsigtede planer ift. det store perspektiv. Med vores værdier og kontinuerlige indsats arbejder vi direkte i overensstemmelse med 7 af FNs 17 verdensmål, og indirekte med 5 af målene. I vores virke arbejder med og påvirker vi de tre perspektiver: biosfæren, det samfundsmæssige og det økonomiske perspektiv. Vi er et godt lille børnehjælpsprojekt med stor påvirkning.

Roll Back Malaria support

RBM-partnerskabet for at afslutte malaria er den største globale platform for koordineret handling mod en verden uden malaria. Det består af over 500 partnere-fra Fællesskabets sundhedsmedarbejder grupper og forskere, der udvikler nye værktøjer, til malaria-ramte og donorlande, virksomheder og internationale organisationer.

Hver enkelt Y's man i hele Europa kan lave sin egen indsamling til Roll Back Malaria, og dermed blive en partner i det store partnerskab, der støttede kampen mod malaria.

RBM redder børn med medicin og net og du kan være med til at give til den hjælp, børnene får.

Støt via:

MobilePay: 47994

Bankoverførsel:Handelsbanken i Aulum
Reg. Nr. 7617- konto 2011777

Fakta

Malaria er en dødelig parasitsygdom, som overføres ved stik af smittebærende myg.
Det er anslået at indtil 3 millioner mennesker hvert år dør af malaria, de fleste børn under 5 år. I Afrika er malaria, hovedårsagen
til dødsfald blandt små børn. Sygdommen slår et barn ihjel hvert 30. sek.

Mere om Roll Back Malaria....

 

Stop madspild – Støt Wefood

Stop madspild – Støt Wefood

Y's Men i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp

Se mere her: