Nyt kristendoms materiale til børn med støtte fra Y’s Men’s klubber

 "Snapper og Topper går på opdagelse i kristendommen” er et nyt gratis undervisningsmateriale til indskolingen, det kirkelige børnearbejde og de frivillige børne- og ungdomsorganisationer.

I fire nye film med titlen ”Snapper og Topper går på opdagelse i kristendommen” undersøger tøjdyrene Snapper og Topper ordene næstekærlighed, tilgivelse, synd og tro. Undervejs får de hjælp af deres præst og en masse børn. Kristendommen er fyldt med mærkelige ord, som mange af os ikke helt ved, hvad egentlig betyder. Ord, som lyder ret mystiske i børneører, og som kan være svære at forstå uanset alder. Ord som næstekærlighed, tilgivelse, synd og tro. Børn – og tøjdyr – er heldigvis verdensmestre i at stille spørgsmål til ting, de ikke forstår. Derfor vælger Snapper og Topper i hver film et ord fra kristendommen, som de synes er svært og lidt uforståeligt. Sammen besøger de deres præst Annette Molin Brautsch, der gennem egne oplevelser og historier fra biblen gør ordene konkrete og forståelige. Samtidig bruger hun tøjdyrenes og børns egne erfaringer til at gøre ordene mere hverdagsagtige. Snapper og Topper taler også med børn i målgruppen om, hvad de forstår ved ordene, og hvilken erfaringer de har gjort sig. I skolen er materialet især velegnet i faget kristendomskundskab eller i et tværfagligt forløb i dansk, kristendomskundskab og billedkunst. Indskolingslærerne Karina Gade Wonsyld og Kristine Fugl fra Stilling Skole har udviklet et undervisningsforløb til indskolingen, med afsæt i de fire film, som alle er velkomne til at bruge direkte eller blive inspireret af. På  www.dkm.dk/påopdagelse kan du, udover filmene, finde både undervisningsforløb og ideer til hvordan filmene kan bruges i det kirkelige børnearbejde. Filmene er udviklet og produceret af Danmarks Kirkelige Mediecenter (DKM) og blevet til med støtte fra Y’s Men’s klubber.


 

YMI-erklæring om Ukraine

Y's Men International (YMI) er dybt bekymret over den nuværende situation i Ukraine. Vi har en tilstedeværelse i Ukraine og andre østeuropæiske lande samt igangværende projekter i partnerskab med KFUM i Ukraine.

 

Vi beder om en forandring af hjerter og sind, for deeskalering og for dialog i stedet for trusler og militære aktioner, i betragtning af den død og lidelse, som enhver væbnet konflikt uundgåeligt ville bringe over Ukraines børn, kvinder og mænd.

Vores tanker og bønner går til vores søstre og brødre i Ukraine og nabolandene der er direkte påvirket. Vi vil fortsætte med at tage vores egne små skridt for fred og helbredelse som en del af vores fokus på ”Helbred verden med kærlighed og værdighed”. KFUM har en stærk tilstedeværelse i de berørte lande. Der er udarbejdet en indsatsplan under ledelse af KFUM Europa og verdensorganisationen i KFUM.

Y’s Men International og Area Europa vil arbejde tæt sammen KFUM Europa. Det har tidligere  dokumenteret erfaring og indvirkning på fredsskabende projekter. Men også kapacitet til at lede opgaven med at støtte de mest berørte mennesker gennem mellem- og langsigtede løsninger i Ukraine og de berørte nabolande.

På det internationale  midt – års møde, der blev afholdt den 26. februar 2022, godkendte den internationale præsident et indledende bidrag på $ 10 000 til KFUM Europa for at støtte projektet.

Vi appellerer til vores klubber og regioner om at bidrage yderligere ved at donere til Helbred Verden - Ukraine Appellen.

Besøg https://www.ysmen.org/our-work/international-support/heal-the-world/ukraine-appeal/ for detaljer (engelsk) 

Y's Men Danmark skal gøres mere attraktiv for nye medlemmer, siger den nye regionsleder, Erling Birkbak.

Han har selv en baggrund i KFUM og KFUK og har i den forbindelse oplevet, hvordan Y's Men støttede de­ res arbejde, når de manglede større ting. Derfor har han altid lovet sig selv, at hvis han fik tid til det, ville yde noget selv i Y's Men. Det gør han nu ved at skabe en "turnaround", på dansk et vendepunkt, i bevægelsen så Y's Men kan tiltrække nye aldersgrupper.

"Alle kan se, at det er nødvendigt at gøre noget, hvis vi skal leve fremover. Der har været mange drøftelser i klubberne, og de har set, at de ikke får så mange nye medlemmer.

Risikerer vi ikke at miste det særprægede og unikke ved Y’s Men ved at ophæve netop mandefællsesskabet. 
Formålet med organisationen er ikke et mandefællesskab – formålet er at skabe en bedre verden, at være et aktivitetsbaseret fællesskab med mening i.

På generalforsamlingen var der valg/bekræftelse af regionsleder, kommende regionsleder og past regionsleder. Der var ikke indkommet forslag til en ny kommende-kommende regionsleder elect elect. 
Dette blev dog klaret ganske enkelt, idet Ansager Y's Men's Club havde en kadidat, Preben Vagner Kristensen. Dermed blev Preben valgt til regionsleder elect-elect.

Det blev bekkræftet, at Henning Thomsen blev valgt til kommende regionsleder RDE.

Regionsledelsen består derefter af Erling Birkbak som regionsleder, Henning Thomsen som kommende regionsleder, Preben Kristensen som kommende-kommende regionsleder og sidste års regionsleder Jens Byskov.


 

Fradrags projekt år 2022

I samarbejde med det slovakiske Y’s Mens Club Liptovsky Mikulas bliver skattefradragsprojektet 2022 at understøtte YMCA i Slovakiet med uddannelse af såvel ledere som frivillige. I 2022 er ”Udvikling af ledere og frivillige” i YMCA, Slovakiet valgt som årets skattefradragsprojekt. Dette sker i et samarbejde med Y’s Mens klubben Liptovsky Mikulas. Det er en stor glæde, at Y’s Men region Danmark på denne måde kan være med til at udvikle YMCA (KFUM) i Slovakiet. Og dermed indirekte også være med til at sætte Y’s mens bevægelse i Slovakiet i fokus. Der arbejdes lige nu med at udarbejde det nødvendige informationsmateriale. Det kommer ud så snart det foreligger. Jens Nielsen, Club2 i Vejle, er regionens danske kontaktperson til vores venner i Slovakiet.     Erling Birkbak