GDPR-reglerne

GDPR er ensbetydende med en masse regler, og disse kan være vanskelige for en lille virksomhed, forening og organisation gennemskue.

Persondataforordningens formål er at fremme beskyttelse af persondata. Et af de største krav til virksomhed, foreninger og organisationer er kravet til at dokumentere, at personoplysninger behandles efter reglerne.

Persondatalovgivning, nye dokumenter

For at hjælpe klubberne med at overholde persondatalovgivningen har Regionen udarbejdet 4 nye dokumenter. Disse dokumenter skal klubberne anvende i tiden frem i stedet for de 9 tidligere fremsendte.

Nye dokumenter
2 af de tidligere dokumenter ’Persondatapolitik’ og ’Fortegnelse’ er blevet omskrevet. Desuden er der udarbejdet
1 samtykkeerklæring om ekstern brug af data og 1 samtykkeerklæring om billeder.

Hvorfor nye dokumenter?
Der har været et stort behov for at få udarbejdet nogle mere overskuelige og lettere forståelige dokumenter.
Persondatalovgivningen er ikke ændret, men inden for lovgivningens rammer er der mulighed for at reducere i antallet af dokumenter. Det har vi derfor benyttet os af.
Klubberne overholder for nuværende ikke lovgivningens krav til ’Fortegnelse over behandlingsaktiviteter’. Det retter vi samtidig op på.
Endelig skal medlemmerne give samtykke til ekstern brug af data og til optagelse og brug af billeder.

Fortegnelse over behandling af personoplysninger
Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: Struer Y’s Men’s Club
Dato for seneste ajourføring af dokumentet: 20.08.2022
Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige  
Dataansvarlig:
Navn: Erik Høy Stampe
Adresse: Stentofterne 85 7600 Struer
Telefon:23 46 26 65
E-mail: stampe.erik@gmail.com
CVR: 10 52 58 45
Hjemmeside: struer.ysmen.dk
2. Hvilket lovgrundlag anvender vi
Klubben behandler personoplysninger på grundlag af: Aftale om medlemskab (Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b).
Klubbens berettigede (legitime) interesse i at behandle oplysningerne - ’interesseafvejningsreglen’ (Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).
Oplysninger som der er givet samtykke til (Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra a).  
3. Hvorfor behandler vi personoplysninger
Beskrivelse af de overordnede formål med behandling af personoplysninger
Medlemsadministration, herunder
kontingentopkrævning, generalforsamling, medlemsmøder, kommunikation og aktiviteter
Kommunikation mellem klub og potentielle nye medlemmer
Koordinering og håndtering af frivilliges opgaver i klubben
Kommunikation mellem klub, gæster, talere og samarbejdspartnere, herunder udbetaling af honorar og donationer        
4. Vi behandler  oplysninger om  Medlemmer, Potentielle nye medlemmer, Frivillige, Gæster og talere, Samarbe...