Y´s Men´s formål er først og fremmest at være en støtteklub for det lokale kirkelige arbejde blandt børn og unge. Det er KFUM&K, FDF, spejdere, kirkelige børneklubber og kor m. flere.

Klubbens formål

Klubbens formål er: at holde medlemmerne orienterede om og aktivt engagerede i  religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender, at opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen, at støtte aktiviteterne i den lokale KFUM og andre værdige organisationer ved medlemmernes personlige tjeneste og ved forenede anstrengelser.Klubben består i dag af 40 medlemmer. Vores Motto Vores Motto er: At vedkende sig den pligt der følger med enhver ret Klubmøder: Når alle klubbens medlemmer er samlet, hver anden  mandag sker dette i Gimsing Meningshus. Man træffer de bedste beslutninger i gode omgivelser.   Frimærker: Husk vi samler brugte frimærker. De kan afleveres i vores genbrugsbutik. Enten hele kuverter, eller afklippet med ca. 1 cm. kant. På forhånd tak! Aktiviteter Den primære aktivitet er genbrugsforretning. Ansøgninger : Ansøgninger behandles 2 gange årligt, april og oktober. Ansøgningsskema kan hentes her på hjemmesiden. Send ansøgning i god tid, inden 10. marts, eller 10.september. 

Vores motto er ”At vedkende sig den pligt der følger med enhver ret” 

Fakta omkring Y's Men

Vi er en international humanitær hjælpeorganisation grundet på det kristne livssyn der er grundlagt i USA i 1922 som støtte organisation til YMCA / KFUM. Den første danske klub chartres i 1947 i Aalborg

Der er ca. 166 klubber i Danmark, inkl. klubber i Central Østeuropa med ca. 3800 medlemmer

Vi har hovedkontor i Schweiz og der er ca. 1650 klubber i 65 lande med ca. 29.000 medlemmer

Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde, socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i form af økonomiske donationer.

Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved en række aktiviteter, så som Loppemarkeder, genbrugssalg, teltudlejning, udgivelse af julemærker, samt udgivelse af lokale telefonbøger, arrangere koncerter, plus mange andre gode og indbringende tiltag.

Derudover dyrkes et godt og tæt kammeratskab, samt et højt oplysningsniveau om samfundsmæssige forhold, for derved at styrke medlemmernes engagement, både lokalt, nationalt og internationalt.Y's Men's Region Danmark er en bevægelse, der giver mening og resultater!

3.400 medlemmer i mere end 140 klubber over hele landet er i et fællesskab med et åbent og virkelysten miljø, hvor lydhørhed og nysgerrighed for andre menneskers forskellighed og relationer mødes med respekt. Gennem dialog og handling inspirerer vi hinanden til at yde en indsats både økonomisk og praktisk overfor bl. a. børne- og unge-organisationer, i det hele taget over for mennesker der har behov.