Ansøgning

Vi behandler ansøgniger to gange om året

Ansøgnigs frist er den 10. marts og 10. septemer

Der kan ydes støtte til:

Børne- og ungdomsorganisationer i Struer, kommune og kirkelige foreninger.

Langsigtet nationalt og internationalt socialt og humanitært organisationsarbejde hvor der satses på hjælp til selvhjælp, så flest mulige får gavn af midlerne.

Y´s Men bevægelsens regionsprojekter, Area- og Internationale projekter.

Ansøgninger om støtte til projekter går forud for driftsstøtte.

Ved klubbens opsøgning af egnede emner / projekter.

Her er skemaet hent det her 

Der søges via skema på klubbens hjemmeside og fremsendes elektronisk til formanden for bevillingsudvalget og vedhæftet sidste års regnskab.

Ansøgnings skemat sendes eltronisk brug Microsoft Edge

Uddeling:

Der afholdes normalt uddeling hvert halvår, der sker i Genbrugshallen, hvor modtagerne inviteres til en uformel reception.

Hvis modtageren ikke reflekterer på tildelingen og udebliver uden grund, bortfalder tildelingen.

Er der spørgsmål kan formanden for udvalget som p.t er Ib Mortensen mail: ib50967363@gmail.com

Eller Villy Sveigaard mail: livisveigaard@gmail.com


Vi havde uddeling den 4. maj.

Her ses de glade modtager