Børn og Tro

Der findes matiale se her:

Vi har konstateret et stort behov for materialer, der kan understøtte børns samtale om tro. Børn taler ikke
med deres voksne om tro – og forældre taler ikke med deres børn om tro. Og børn taler heller ikke med
hinanden om tro. Det er et faktum.
Derfor er formålet med dette års støtteforeningsprojekt at give børn lyst og mod til at tænke over deres egen
tro – og måske ligefrem begynde at tale med deres venner om tro.
Målgruppen er børn i 9-13-årsalderen. Årets støtteforeningsprojekt består af korte film, der tager afsæt i
børns egne spørgsmål om tro og deres nysgerrighed omkring, hvad de andre børn tænker om tro.
Filmene lægger op til samtale og er til brug i kirker, f.eks. i minikonfirmandarbejdet, i de kirkelige børne- og
ungdomsorganisationer og i skoler.
Se de tidligere støtteforeningsprojekter
På dkm.dk/børn kan I finde de stadig aktuelle støtteforeningsprojekter, som en lang række Y’s Men’s klubber
og menighedsråd har støttet. Af projekter kan nævnes: Konfirmationsfilm – gå ikke glip af et års frirum
(2022), På opdagelse i kristendommen (2021), Om at miste (2018) og Pinsefilm (2019).
Støtteforeningsprojektet fra 2023 ”Når livet gør ondt på børn” er netop ved at blive færdiggjort og
udkommer i marts 2024.
Årets støtteforeningsprojekt kan støttes ved at indbetale et projektbidrag til konto i Danske Bank:
Reg.nr. 4633 – kontonr. 2673258.
Projektet ”Hvad tænker de andre om tro?” søges primært finansieret gennem støtte fra Y’s Men’s klubber og
sogne. Projektets film vil blive gjort frit tilgængelige for alle interesserede. I får naturligvis besked, når
projektet er realiseret og klar til brug i jeres arbejde og på jeres medier. Læs mere om projektet på næste
side. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Søren Johan (87403708, sj@dkm.dk).
Med venlig hilsen og på forhånd tak for hjælpen
Niels Christian Kobbelgaard, formand
Støtteforeningens bestyrelse består udover formanden af:
Torben Iversen, Knud Erik Hansen, Ole Bent Larsen, Arne Braüner og Jørn Kristian Brink
HVAD TÆNKER DE ANDRE OM TRO?
S T Ø T T E F O R E N I N G S P R O J E K T 2 0 2 4

Kontonummer følger her: Reg.nr. 4633 – kontonr. 2673258. 

Det ville være rart, om klubberne kunne finde lidt penge til de ansøgninger som er nævnt i nyhedsbrevet. De gør gavn, der hvor de kommer hen.

Tak for hvert et bidrag der kunne støttes med.

K- Familien

Der er otte selvstændige organisationer med rødder i KFUM og KFUK. De har hver deres speciale og løser vidt forskellige opgaver, og de bygger alle på et stort frivilligt engagement.  

De er alle udsprunget af KFUM og KFUK-bevægelserne i Danmark, og har hver især egne ledelser og egne økonomier. Alle vedkender sig deres rødder og samarbejder, hvor det er muligt.

De bliver ofte forvekslet med hinanden. KFUM og KFUK bevægelserne kom til Danmark i slutningen af 1800-tallet.

De bliver ofte forvekslet med hinanden. 

KFUM og KFUK bevægelserne kom til Danmark i slutningen af 1800-tallet.

Det startede med kristent ungdomsarbejde, men snart så opmærksomme kirkefolk også behovene for andre tilbud. De tog KFUM og KFUK- tænkningen med sig ud i arbejdet. Ud på gaderne, ind i baggårdene, ud i skoven og på idrætspladserne – for at være dér, hvor behovet er, og hele tiden som levende hverda gskirke. Dér er de stadig.Forståelsen af, at ethvert menneske er en unik skabning, går igen i alle otte organisationer.

Til Y´s Familien hører også FDF.

FDF er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation. Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. FDF bygger på det kristne livssyn. 

KFUM og  KFUK  -   KFUM's Sociale arbejde  -  KFUK's  Sociale arbejde i Danmark  -  KFUM's Soldatermission

KFUM idræt  -  International KFUM  -  Spejderorganisationer

De grønne pigespejdere  - KFUM Spejderne  - FDF

KFUK - KFUM I DANMARK OG STRUER

Se altid sidste nyt fra KFUM - KFUK i Danmark her:

KFUM og KFUK udsender Forandringsagenter
KFUM og KFUK i Danmark har udvalgt 2 unge mennesker, som skal sendes ud som
Forandringsagenter sammen med en stor flok unge fra hele verden.
Generalsekretær for KFUM´s verdensbevægelse, Johan Vilhelm Eltvik, har
lanceret ideen, som skal være med til at sætte fokus på KFUM og KFUK på
verdensplan, og som skal strække sig over en 2 årig periode.
Planen var, at 200 unge mellem 18 og 30 år fra hele verden skulle med i projektet,
men ideen er blevet så godt modtaget, at ca. 225 er udvalgt.
De unge mennesker skal igennem et uddannelsesforløb, men skal i forvejen kende KFUM og KFUK ud og
ind. De skal brænde for sagen, og dermed kunne inspirere andre rundt i verden til også at brænde for
sagen.

Struer KFUM og KFUK har ca. 50 medlemmer i alderen 5 år til godt 50 år. Vi fokuserer på tre typer af aktiviteter: Bibelstudie/temaaftner; Fredagsfamilie og Lejr-opl

KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og ungdomsbevægelse, der tilbyder børn og unge aktiviteter lokalt, lejre og festivaler over hele landet og et globalt fællesskab gennem YMCA og YWCA.


 

Parasollen i Struer

Vi beklager, men Parasollen er lukket, da Struer kommunne har opsagt aftalen.