K- Familien

Der er otte selvstændige organisationer med rødder i KFUM og KFUK. De har hver deres speciale og løser vidt forskellige opgaver, og de bygger alle på et stort frivilligt engagement.  

De er alle udsprunget af KFUM og KFUK-bevægelserne i Danmark, og har hver især egne ledelser og egne økonomier. Alle vedkender sig deres rødder og samarbejder, hvor det er muligt.

De bliver ofte forvekslet med hinanden. KFUM og KFUK bevægelserne kom til Danmark i slutningen af 1800-tallet.

De bliver ofte forvekslet med hinanden. 

KFUM og KFUK bevægelserne kom til Danmark i slutningen af 1800-tallet.

Det startede med kristent ungdomsarbejde, men snart så opmærksomme kirkefolk også behovene for andre tilbud. De tog KFUM og KFUK- tænkningen med sig ud i arbejdet. Ud på gaderne, ind i baggårdene, ud i skoven og på idrætspladserne – for at være dér, hvor behovet er, og hele tiden som levende hverda gskirke. Dér er de stadig.Forståelsen af, at ethvert menneske er en unik skabning, går igen i alle otte organisationer.

Til Y´s Familien hører også FDF.

FDF er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation. Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. FDF bygger på det kristne livssyn. 

KFUM og  KFUK  -   KFUM's Sociale arbejde  -  KFUK's  Sociale arbejde i Danmark  -  KFUM's Soldatermission

KFUM idræt  -  International KFUM  -  Spejderorganisationer

De grønne pigespejdere  - KFUM Spejderne  - FDF

KFUK - KFUM I DANMARK OG STRUER

Se nyt fra Struer KFUM - KFUK her:

Se altid sidste nyt fra KFUM - KFUK i Danmark her:

KFUM og KFUK udsender Forandringsagenter

KFUM og KFUK udsender Forandringsagenter
KFUM og KFUK i Danmark har udvalgt 2 unge mennesker, som skal sendes ud som
Forandringsagenter sammen med en stor flok unge fra hele verden.
Generalsekretær for KFUM´s verdensbevægelse, Johan Vilhelm Eltvik, har
lanceret ideen, som skal være med til at sætte fokus på KFUM og KFUK på
verdensplan, og som skal strække sig over en 2 årig periode.
Planen var, at 200 unge mellem 18 og 30 år fra hele verden skulle med i projektet,
men ideen er blevet så godt modtaget, at ca. 225 er udvalgt.
De unge mennesker skal igennem et uddannelsesforløb, men skal i forvejen kende KFUM og KFUK ud og
ind. De skal brænde for sagen, og dermed kunne inspirere andre rundt i verden til også at brænde for
sagen.

Struer KFUM og KFUK har ca. 50 medlemmer i alderen 5 år til godt 50 år. Vi fokuserer på tre typer af aktiviteter: Bibelstudie/temaaftner; Fredagsfamilie og Lejr-opl

KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og ungdomsbevægelse, der tilbyder børn og unge aktiviteter lokalt, lejre og festivaler over hele landet og et globalt fællesskab gennem YMCA og YWCA.

 

Parasollen i Struer

Parasollen i Struer

Værestedet Parasollen, Struer

Leder: Carsten Boldt Rasmussen

Søndergade 22, 7600 Struer

Telefon: 96 84 02 30

Email: parasollen.struer@remove-mekfumsoc.dk