Projekter

Her kan du få et godt overblik på Y's Men' klubbernes projekter klik her:


 

REGIONSPROJEKT 2023-24

Ensomhed og fællesskab

Regionsprojektet er udviklet i et samarbejde mellem Danmarks Kirkelige Mediecenter og Røde Kors, og i dialog med en række børne- og ungdomsorganisationer.
Ensomhed er et stort og stigende samfundsproblem, som rammer bredt uanset alder. Børn og unge er samfundets mest ensomme gruppe – mere ensomme end de ældre. Vi ved, at stærke og inkluderende fællesskaber og aktiviteter øger vores mentale sundhed og mindsker risikoen for social isolation og ensomhed.

Formålet med projektet Ensomhed og fællesskab er at gøre børn allerede fra indskolingsalderen (6-10 år) opmærksomme på, at der er nogen, der føler sig ensomme og udenfor, og at vi alle sammen har et ansvar for at se os omkring og holde øje med, om der er mennesker, der har brug for at blive inviteret ind i et fællesskab. Projektet er et dannelsesprojekt og det er forebyggende og handlingsorienteret.

Projektet indeholder film, undervisnings- og aktivitetsmaterialer, musik, ideer til lokalsamfundsinvolvering og træning af undervisere og frivillige ledere.
Alle folkeskoler, fri- og privatskoler og 20 landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer og deres lokale afdelinger modtager information om projektet, lokale samarbejdsmuligheder og adgangen til de tilhørende materialer. Alle projektets materialer kan hentes frit og gratis af alle interesserede på projektets hjemmeside, Skoletjenesten i Røde Kors og på DKM’s hjemmeside.

Make Them Smile Kenya er et spændende børnehjælpsprojekt syd for Mombasa i Kenya. Den primære målgruppe er udsatte børn, som bor på gaden i Mombasa.

Det overordnede mål med børnehjemmet er, at Make Them Smile Kenyas børn inkluderes i det sociale økonomiske liv på lige fod med andre børn for at sikre dem adgang til uddannelse og sundhed. På sigt vil børnene opnå kompetencer, frihed og handlemuligheder, der sætter dem i stand til at agere aktivt i deres lokalsamfund, blive en del af den lokale beslutningstagen, samt være bedre stillede til at kunne håndhæve deres rettigheder. Målet er at bygge flere huse, så vi kommer op på i alt 20 børn i alderen 1 til 18 år.

For at opnå vores overordnede mål, arbejder vi ud fra en kerne af frivillige ildsjæle både i den danske og i den kenyanske organisation og bestyrelse. Herudover har vi et netværk af engagerede frivillige i diverse faglige arbejdsgrupper som f.eks. Byggeprojekt, Kommunikation, Børneliv, Fundraising mv.

Det større perspektiv – FNs 17 Verdensmål
Make Them Smile Kenya er mere end et projekt. Vi har ikke en slutdato. Vi har kortsigtede delprojekter og langsigtede planer ift. det store perspektiv. Med vores værdier og kontinuerlige indsats arbejder vi direkte i overensstemmelse med 7 af FNs 17 verdensmål, og indirekte med 5 af målene. I vores virke arbejder med og påvirker vi de tre perspektiver: biosfæren, det samfundsmæssige og det økonomiske perspektiv. Vi er et godt lille børnehjælpsprojekt med stor påvirkning. 

Tema for Y’s Men Region Danmark 2023 – 2024. Vi har et godt tilbud: Et attraktivt fællesskab og masser af meningsfuldt, frivilligt arbejde!

Vi har et godt tilbud: Et attraktivt fællesskab og masser af meningsfuldt, frivilligt arbejde!

Y’s Men er inde i en fornyelsesproces. Det er vi, fordi det er nødvendigt, og det er vi for at forblive relevante for os selv og for andre, og fordi vi vil, at Y’s Men’s bevægelsen fortsat skal være et godt tilbud i det samfund, vi er en del af. Y’s Men’s klubber må ikke lukke sig om sig selv og blive selvtilstrækkelige. Det skal være hyggeligt at mødes i klubben, og vi dyrker netop det sociale fællesskab, men vi vil samtidigt være åbne for alle, der deler vores værdier. Derfor skal vi indadtil i klubberne være inkluderende og tolerante, og vi skal være præget af udsyn, mangfoldighed og sammenhold. Udadtil skal vi være åbne og stræbe efter at gøre en forskel. Det er vigtigt for alle Y’s Men. Vi arbejder for en bedre verden, såvel lokalt som globalt. At bidrage til en bedre, mere retfærdig og bæredygtig verden er vores helt overordnede formål. Derved bliver det meningsfuldt at være Y’s men, og derfor kan vi sige, at vi har et godt tilbud: Et attraktivt fællesskab og masser af meningsfuldt, frivilligt arbejde.

Roll Back Malaria support

RBM-partnerskabet for at afslutte malaria er den største globale platform for koordineret handling mod en verden uden malaria. Det består af over 500 partnere-fra Fællesskabets sundhedsmedarbejder grupper og forskere, der udvikler nye værktøjer, til malaria-ramte og donorlande, virksomheder og internationale organisationer.

Hver enkelt Y's man i hele Europa kan lave sin egen indsamling til Roll Back Malaria, og dermed blive en partner i det store partnerskab, der støttede kampen mod malaria.

RBM redder børn med medicin og net og du kan være med til at give til den hjælp, børnene får.

Støt via:

MobilePay: 47994

Bankoverførsel:Handelsbanken i Aulum
Reg. Nr. 7617- konto 2011777

Fakta

Malaria er en dødelig parasitsygdom, som overføres ved stik af smittebærende myg.
Det er anslået at indtil 3 millioner mennesker hvert år dør af malaria, de fleste børn under 5 år. I Afrika er malaria, hovedårsagen
til dødsfald blandt små børn. Sygdommen slår et barn ihjel hvert 30. sek.

Mere om Roll Back Malaria....